wz

Vstupte do doupěte skřetí tlupy

V zemi Mordor, kde se snoubí šero se šerem...
v Horách stínů, nad hlubokým údolím...
Majestátně ční k temnému nebi hora.
Nejvyšší v širém okolí, hora Urukshâpol.
Na ní se vypíná nevýslovná pevnost...
Hrad klanu Tepelgurth


Nevinných obětí již zavítalo do naší sluje ... nikdo z nich se již nikdy nevrátil.

TEPELGUTH

Uruki...
  Blog!
Khlaarum-blurk...
   Goi-Garmadh...
Uruki-gâdhumuriz.
 Uruki-maukum.
    Uruki.
Uruki-maturzi!
  Blog! Uruki!
Tepelgurth-ghaara...
 Baiark-shiikat...
Sapati-gothurz...
  Sharpati-dur!
Tepelgurth-raz,
 Raz Tepelgurth!
Uruki durburz...
  Narmatum guth...
 Shalk-uruki...
Blaghari matat!
   Matat illidi!
Sharpati-maturz-sha!