Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Slovník černé řeči

Černá řeč - Čeština --- Čeština - Černá řeč --- Gramatika

Výslovnost Infinitiv, přítomný čas
Minulý čas Budoucí čas
Přídavná jména Předložky
Množná čísla Číslovky
Pravidla tvoření nových slov Stupňování přídavných jmen

Výslovnost

Takže...výslovnost černé řeči Mordoru je velice primitivní a zcela snadná pro člověka znalého jak angličtiny, tak češtiny. Je snad jen o trochu více hrdelní a tvrdší, podobně jako taková norština. Většina hlásek a všechny samohlásky se totiž čtou stejně, jako v češtině. Proto nebudu uvádět výslovnost všech písmen, ale zaměřím se pouze na ty, které se od češtiny liší.

C se čte jako "K", jak to známe z angličtiny.

SH se čte, opět stejně jako v angličtině, jako "Š"

KH se čte, pro změnu jako v některých nordických jazycích, jako takové tvrdé, mírně chrčivé "CH"

CH se čte, opět po anglicku, jako takové "Č" trochu smíchané s "Š"

Cokoliv, nad čím je stříška ^ se čte tvrdě - setkáme se proto s tvrdým a, i či u, vyjímečně s tvrdým o (ô).

H se -pokud je na konci slova, nebo vedle (za i před) souhlásky (t,g,...)- nečte, nahrazuje se jakýmsi rázem, tzn. zdůrazňuje předchozí souhlásku.

Pokud se někde nahromadí více stejných samohlásek, čtou se dohromady jako dlouohá samohláska - např. ghaash (oheň) se čte jako gáš.