Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Slovník černé řeči

Černá řeč - Čeština --- Čeština - Černá řeč --- Gramatika

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R Ř S Š T U V Z Ž

.: N :.

na - ir
na -raz
na -u
nabídka - golm
nabízet - golmat
náboženství - bos
nabrat (na rohy) - zakrifat
nábřeží - turr
nad - tala
nadávat - brumugat
nadávka - brumg
naděje - buth
nádoba - atish
nádoba s vínem - bok
nádrž s vodou - ronk
náhle - trosharz
náhlý - trosh
náhodně - faasharz
nahoru - sur
nahoře – sur
náhrdelník - gîrdan
nahý - zogtark
nacházet - gimbat
nájezd - sulmog
najíždět na mělčinu - skuggaat
naléhat, vyžadovat - gundat-ir-at
nalézt, objevit - gimbat
nám -izishu
namočit se - gullat
nápis – chmârigum
náplast, pomoc - ghulum
nápoj - pav
národ – hai
nářek - hasum
naříkat - blordat
naříkat - ulurit
následovat - hiilat
následovat (někoho) - volbat
nástroj - glat
náš, naše, naši -izubu
naštvaný - nurz
navzájem - ugh
navzájem - ugh
názor - tur
ne - nar
nebezpečný - toru
nebezpečný (jako pochvala bojovníka) - fukaush
nebezpečný (místo, situace) - baiurz
nebezpečný (osoba, tvor) - bai
něco - alag
něco - kon
nehet - gozad
nehoda - faash
nechápavý - darg
nechat to tak být - gaakhat
nechť - ubo
nějaký - hin
nějaký - mupsh
nejlepší - maamar
někdy - mudku
několikerý - loruz
nekonečný - uku
nelezený - gimbuga
nemluvně - foshân
nemoc - gaam
nemoc - gâmum
nemoct - paashnarat
nemotorný - krumnaakh
nemrtví - zuzar
nenasytnost - naakhum
nenasytný - naakhurz
nenávidět - mokat
nenávidět - urrogat
nenávist - mokum
nenávistivý - mokurz
nepřítel - armauk
nepřítel - hag
nepřítelkyně - haglob
nepřítomnost - nartum
nepřítomný - nartul
nepustit unudhat
nerovný - ashpar
nervózní - dromdas
netopýr - tith
netvor - kulshudar
nevolno - velgjurz
než - snu
nic - asgaja
nic - narash
ničit - draaghat
ničit - matat
ničit - shakatrogat
nikdo - narku
nikdy ti neublížím (forma vřelého poděkování) - narnulubat
noha - fra
noldor (vznešení elfové) - Golug
normální - bash
nos - glup
nosit - kolat
nový - fiin
nový - un
nový - un
nucený - ikhurz
nudle - zer
nudný - blagh -
númenorejec - tark
nutit - ikhat
nůž - duf
nyní - du
nyní - rad
nyní - ug


.: NAHORU :.