Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Slovník černé řeči

Černá řeč - Čeština --- Čeština - Černá řeč --- Gramatika

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R Ř S Š T U V Z Ž

.: P :.

páčidlo - sorr -
páčit - sorrat -
padat - biat
padat - lumpat
pádit - vrapogat
pádlovat - kourat
páchnout - snoshat
palcát - shakop
palec - graus
palice - shakop
pamatovat si - iinat
pán - shakh
pán, vládce - goth
pane bože! - skai!
panenka – azul
pánev na vaření - taugan
pára - âvul
pás - broz
pasák krav - horngoth
past - grak
pást se - brogudat
pasta - mugsh
pavouk takhbork
pavučina - riit
pec - furr
peří - flauth
pes - aath
pěstovat - islat
pět - krak
pevnost – kala
pila - sharr
písčina - faal
písek - rar
píšťala - baab
pít - akr
pít - dafrat
pít - pavat
pít - zuat
pití - akrum
pití – pav
pitka - dafrum
pivo - rau
plakat - blordat
pláň - dâl
plán, návrh - gratum
plátek - buz
plavidlo - par
plazit se - zofat
pláž - faal
plenit - zorrat
plevel - ghud
plíce - kakok
plížit se - skrizg
plodit - nustat
plochý - gokut
plyny - âvul
po -la
po -raz
po (časově) - ugil
po boku - ulmakh
pobít - matat
počáteční - ash
počítat - kuzat
pod - lata
poddajný - thrakum
podél - ulmakh
podívat se - ogat
podívej! – og!
podivný - rakothurz
podlaha - taal
podlaha - trul
podobný - zam
podporovat - brogbat
podrobit se - nardruat
podrobit si - sundogat
podzemní chodba - fologh
pohár - zaan
pohnout (se) - katat
pohroma - bolb
pohřbít - zagaafat
pohřebiště - vorroz
pohybovat (se) – katat
pochodovat - baltat
pochodovat - frapogat
pochybnost - hush
pokosit (nepřátele) - uglat
pokračovat - atishat
pokračuj! - glothrok!
pokrýt sazemi - blotaz
pokrývat - lâzat
pole - banôs
pole - dob
poledne - taaraan
polévka - zau
polovina - akash
položit - urgaiat
pomáhat - ghulbat
pomáhat - vokat
pomalý - fush
pomíchaný - blâghorshuga
pomíchat - blâghorshat
pomoc! – vok!
pomsta - bidroi -
ponechat- atishat
ponížit - fîgat
ponižující - fîgurz
popírat - bugbat
poplatek - dum
poplatek - thrak
porážet (dobytek) - vurasat
porce - buzog
poručík - pizgal
pořád - daash
posel - dargum
posel - hiisht
poslaný - darug
poslat - dargat
poslat - hiistat
poslední - narkash
poslední - tiil
poslouchat - kaspat
poslouchat - khlaarat
postačit - ughat
postačující - ughurz
postavit - nudertogat
postel - kaam
postup - dhaaryonk
poškození - rulumat
poškození, zranění - fulak
poškozovat - fulkat
poškozovat - rulat
potěšení - zrii
potichu - amul
potrava - throku
potrestání - danghum
potřeba - bolkum
potřebovat - bolkat
potřebovat - nargzabat
potupný - fîgurz
poušť - thaguzg
pouze - tug
použít - ushdat
použitelnost - ushdun
použitelný - ushdurz
povědět – shumabat
povel - ghashan
povinnost - kaborum
povraždit - uglat
povýšení - dhaaryonk
povzdech - gîmog
povzdechnout si - gîmogat
pozadu - prap
poznat - atarat
pozor! - huz!
pozorovat - honat
práce, zaměstnání - gor
pracovat - gorat
pracovat - snagat
prach - sat
prak - flakas
prase - bub
prasečí střeva (nadávka - orig. Tolkien) - bubhosh
pravda - bhoghad
pravděpodobnost - falgashud
pravidlem - durubârz
pravo - gorosh
právo - tiir
prázdný - zabruz
prchněte! - rejthar!
pro (přijít pro něco) - ur
problém - push
probodávat - pushagigat
probudit se - futhat
procitnutí - futhurz
proč - amat
prodávat - praushat
produkce - duughord
produkovat - duughordat
prohrát - bufat
procházet – vrat
proklínat - bagat
pronásledovat - vorbat
propásnout - nalmâdat
propíchnout - zungat
prorazit - zungat
prosit - hasat
prosit - lupat
prostituovat - kruf
prostitutka - kruf
proti - kau
protože - dhurz
proud - hul
proužek – buz
provinit se - conogat
prst - krur
prsten - nazg
prstenový přízrak - Nazgul
prut - blotaz
první - âshurz
pryč - bo,-bo
pryč - nash
před - ik
před -raz
před -ugil
před, minulý - gug
předek - furgh
předek - stargush
předešlý - narkash
přednášet - skammat
přední - furgh
přední -ord
předpokládat - tonphrakhat
předtím - ashurz
předvést - baduzgat
přechylovací ženská koncovka -lob
překrásný - tor
překročit zákon - conogat
přemisťovat - rumat
přepych - prakhum
přes -tala
přesněji - ashbazg
přestat - frau
přestat - lagat
přestávat - lagat
přestávka - frau
přcházet - skaatat
při - mush
příběh - ghashanuz
příbuzenstvo - nur
příčinna - turum
příjice - frangîz
přijít - potat -
přijmout - bhulat -
příklad - kuhom
příliv - hul
přímo - drît
přinášet - thrakat
přinést- thrakat
připouštět - tuzgat
připravený k boji - maukurz
připravovat - gathrokat
připravovat(jídlo) – zauat
přísaha - gadhaal
přísahat - gadhlat
příšera - flaguz
příšera - hornfik
příšera - kulshudar
příšera - staaz
příšerně - ugurz
přít se - ushtat
přítel - boshnauk
přítel - narish
přivést - thrakat
přiznat se - dhurat
přízrak - gul
psát chmârighat
pták - fiil
ptát se - khlat
ptát se - shagat
půlčík - akashuga
pumpovat - tulumat
pysk - zug
pytel - thos


.: NAHORU :.